Kalakasvatus

Tseoliit kalakasvatuses

Kalakasvatuses tööstusliku kasvatamise, pidamise ja transportimise korral aitab looduslik tseoliit hoida vee kvaliteeti. Veekogu, kus hoitakse kalu, saastumine on otseselt seotud vees olevata kala isendite arvuga. Seetähendab, et mida rohkem kalasid on tiigis, seda kiiremini vesi saastub, mis omakorda avaldab mõju kalade tervisele ja arengule.

 

Kuidas see töötab

Loodusliku tseoliidi kõrged ioonvahetuse omadused lubavad kiiresti vähendada kaladele mürgiste ning bakterite ja vetikate üleliigset arengut soodustavate ainete (ammoniaak, lämmastik ja fosfor) kontsentratsiooni vees. Tseoliidi lisamise protsess on küllalt lihtne. See puistatakse veekogu põhja või kasutatakse filtreeriva elemendina filtrites. Loodusliku tseoliidi lisamise keskmine norm veekogu põhja puistamisel moodustab 500 kg tseoliiti 1 ha järvepeegli pindala kohta.

 

Sellegipoolest on vajalik faktipõhiselt arvestada mitmete tegurite mõjusid, näiteks kala isendite arvu vee kuupmeetri kohta, vee aeratsiooni taset, keskmist temperatuuri jms. Lisaks sellisel tseoliidi kasutamisviisil peab arvestama graanulite loomulikku vajumise protsessi veekogu põhjapinnasesse ning aeg-ajalt lisama vajalikku tseoliidi kogust veekogu põhja.

 

Millist kasu toob

  • Tagab vee puhtuse ja toetab pikaajalist looduslikku vee puhastamist
  • Adsorbeerib ammoniaagi, lämmastiku ja fosfori veekogust
  • Vähendab vetikate arvu veekogus, loob koha nitrifitseeritavate bakterite jaoks
  • Adsorbeerib lämmastikuühendeid
  • Neutraliseerib happelise vee veekogus
  • Neelab ammoniaaklämmastiku, rasked metallid ning mõned orgaanilised ained

 

Soovitatavad fraktsioonid

1-2,5 mm / 2,5-5 mm / 4-8 mm / 8-16 mm / 16-32 mm

 

Tseoliit kalakasvatuses

Taotle hind enda regioonis

Taotle

Tseoliit kalakasvatuses

Palume täita kõik käesoleva vormi väljad