Keskkonnakaitse

Tseoliit keskkonna kaitsmiseks

Loodusliku tseoliidi spetsiifilised omadused lubavad kasutada seda erinevates filtreerimise protsessides. Tseoliit toimib suurepärase filtreeriva ja sorbeeriva materjalina: see adsorbeerib dioksiine, raskeid metalle jms.

 

Looduslik tseoliit on kahjulike ainete ja lõhna adsorbent looduslikes veekogudes, mis on ettenähtud ujumiseks. Seal tagab tseoliit nahaga kokku puutuva vee puhtuse ja nõutavaid omadusi. Tseoliiti kasutatakse joogivee puhastamiseks ja ettevalmistamiseks. Looduslikku tseoliiti kasutatakse ka reovete puhastamiseks, mille käigus see toetab puhastamise protsessi kõrget bioloogilist aktiivsust.

 

Lisaks vee puhastamisele mängib tseoliit tähtsat rolli õhu ja gaaside filtreerimisel, filtratsioonibarjääride loomisel prügilate ehitamise käigus, tänu millele ennetatakse pinnase reostumist. Looduslik tseoliit vähendab kahjulikke mõjusid ümbritsevale keskkonnale asfaldi valmistamisel ja teede ehitamisel, parandab ökoloogilisi tingimusi loomalautades ning toetab bioloogilist protsessi, mis kulgeb biogaasi tootmisel.

 

Millist kasu toob

Kanalisatsiooni-, tööstusliku, kommunaal-, ja vihmavee puhastamine

 • Raskete metallide katioonide sorbent
 • Anioonse absorberina sorbeerib biotsiide ja absorbeeritud orgaaniliselt seotud halogeene
 • Takistab laienemist hiibide tekkimisel
 • Parandab CHSK, BSK5 ja NH4-N näitajaid vees
 • Vähendab hiibide indeksit, parandab hiibide määndumist biogaasi paranenud kvaliteedi korral
 • Vähendab kulusid tänu keemiliste vahendite säästmisele
 • Vähendab kloorsüsivesinike (CKW) kontsentratsiooni
 • Adsorbeeri lõhnasid
 • Stabiliseerib ekspluateerimise protsesse ja ohutust isegi oluliselt kõikuva saastumise korral
 • Muudab pH taset
 • Vähendab lämmastiku üldsisaldust
 • Eraldab tõhusamalt hiibid puhtast veest, paksendab hiibasid, mida saadakse tööstuslikus veepuhastis

 

Õhu puhastamine põlemisproduktide filtreerimisel

 • Raskete metallide sorbeerimine
 • Gaaside dehüdreerimine (kuivatamine)
 • Dioksiinide ja furaanide sorbeerimine
 • Atsetüleeni, süsihappegaasi, väävliühendite sorbeerimine
 • Õhu eraldamine
 • Gaasilise ammoniaagi sorbeerimine
 • Niiskuse sorbeerimine jäätmepõletusseadme töötemperatuuri kõrvalekallete korral
 • Filterkanga kaitse kahjustuste eest põlemisproduktide temperatuuri langemisel alla kastepunkti
 • Sobib kasutamiseks adsorbendina õhkkonda eraldunud ammoniaagiheidete kõrvaldamisel
 • Mehaaniline filter põlemisproduktide ja tolmuosakeste puhastamiseks

 

Kasutamine biogaasi tootmisel

 • Suurendab seadme tõhusust
 • Toetab mikroorganismide paljunemist
 • Suurendab biogaasi tootmist

 

Lauda ruumide assenisatsioon

 • Suurendab aseme neelamisvõimet (vesi, ammoniaak, gaasid)
 • Vähendab keskkonna niiskust
 • Vähendab ammoniaagi kontsentratsiooni ruumis
 • Parandab aseme konsistentsi (suurendab kuiva jäägi osakaalu)
 • Parandab ruumi hügieeni, vähendab loomade haigestumist
 • Koos sõnnikuga moodustab ökoloogilise väetise

 

Doseerimine ja soovitatavad fraktsioonid ruumide assenisatsiooni jaoks

 • Linnuasemed: kombinatsioonis saepuru / tseoliit  suhe 75:25
 • Lüpsiloomad: kasutuskoht loomaase, lama-ase (tugevdatud pind, kuid mitte loomaase võrega põrandal): 500 g / nädal / lüpsiloom
 • Hobused: 1 kg/m2 nädalas
 • Sügavad asemed (sead, broilerid, küülikud): 1 kg/m2 nädalas
 • Asemed teiste loomade jaoks (veised, sead): puistena põrandale 1 kg/m2 põranda kohta
 • Broilerite nuumamisel: (aseme vahetamine pärast nuumamise tsükli 28 või 40 päeva lõppemist) tseoliiti tavaliselt kasutatakse vaid enne aseme maha panemist saalis: doseerimine 2kg/m2. Nuumamise kestel lisandit tavaliselt juurde ei puisata, ainult söögi- ja joogimoldide juures, eesmärgiga minimiseerida häireid nuumamise ajal.

 

Tseoliit keskkonna kaitsmiseks

Taotle hind enda regioonis

Taotle

Tseoliit keskkonna kaitsmiseks

Palume täita kõik käesoleva vormi väljad