Linnukasvatus

Tseoliit kui toidulisand

Looduslike tseoliitide kasutamine linnu- ja loomakasvatuses on näide ühest kõige tõhusamatest tseoliidi kasutamissuundadest. Esimesed katsed, mille läbiviimist alustati Jaapanis ja USA-s veel eelmise sajandi 60ndatel aastatel, näitasid, et tseoliidi kasutamine toidulisandina lindude ja loomade söödas lubab vähendada haigestumiste arvu, tõsta toodangu kvaliteeti, vähendada sööda kulu ning suurendada majapidamiste toodangut.

                                                                            

Kuidas see töötab

Mehhanism, kuidas tseoliit mõjub lindude organismile, on küllalt lihtne. Sattudes seedetrakti, aeglustab see toidu edasiliikumist ning suurendab läbiseedimise astet. Tseoliidi kõrged ioonvahetuse omadused lubavad vähendada käärimise protsesse, sidudes bakterite eraldatavaid toksiine ja gaase (eelkõige ammoniaaki ja tioole ehk merkaptaane), mis samuti avaldab positiivset mõju sööda omastatavusele ja lindude tervisele.

 

Uuringud kuni 80 %-se (65-80 %) klinoptiloliidi sisaldusega loodusliku tseoliidi linnuvabrikutel kasutamise kohta näitasid, et 3-5 % tseoliidi lisamine erinevas vanuses tibude söödasse vähendab suremust 1-2 % võrra, suurendab munakanade munevust kuni 3-5 % võrra, suurendab broilerite eluskaalu juurdekasvu kuni 6-8 % võrra ning suurendab lindude arvu säilivuse 2-3 % võrra.

 

Klinoptiloliidi sisaldus tseoliidis, mida pakub ettevõte ZEOTECA, ületab 80 % (kuni 94 %), seepärast võib selle kasutamisnorme vähendada. Tseoliiti võib lisada otse komplekssööda sisse vastavalt soovitatavale kogusele lindude jaoks: 7 g/kg sööda kohta. Tseoliiti võib lisada kasutades ad-on meetodit otse kompleksretseptuuri sisse või vahetades sellega välja mõnda sööda koostisosadest, näiteks nisu, nisu- või riisikliisid jm, vastavas koguses 0,5-1 %.

 

Millist kasu toob

 • Parandab lindude immuunsüsteemi ja terviseseisundit, suurendab produktiivsust
 • Toetab lindude kasvu ja suurendab ellujäämise protsenti
 • Mõjub hästi lindude liha ja munade kvaliteedile
 • Suurendab munemise intensiivsust
 • Seob bioamiine, metaboliite, valikuliselt adsorbeerib ammoniaaki
 • Stabiliseerib happesuse (pH) näitajaid seedetraktis, misläbi vähendab atsidoosi tekkimise riski
 • Segades söödaga tagab selle madalat niiskust ja pudedust
 • Ennetab sööda kontaminatsiooni hallituse või mikotoksiinidega
 • Vähendab söötade üldkulu
 • Suurendab farmi tootlikkust
 • Muudab linnusõnnikut kuivemaks, misläbi vähendab väljaheidete koguse
 • Vähendab ammoniaagi eraldumist keskkonda, sh ka linnuvabrikute jäätmetest

 

Soovitatavad fraktsioonid:

 • tseoliidi vahetu lisamine sööda segusse: 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0-1 mm / 0,5-1 mm / 0,2-1 mm
 • premikside valmistamine: 0,2-0,5 mm
 • seedetrakti pH taseme stabilisaator: 0-1 mm / 0,5-1 mm
 • kõhulahtisuste teraapia/ennetamine: 0,05 mm / 0-0,2 mm / 0-1 mm
 • tehnoloogiline lisand agromeraatide tekkimise vastu: 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0,5-1 mm / 0-1 mm

 

Tseoliit kui toidulisand

Taotle hind enda regioonis

Taotle

Tseoliit kui toidulisand

Palume täita kõik käesoleva vormi väljad