Loomakasvatus

Tseoliit kui toidulisand

Looduslike tseoliitide kasutamine linnu- ja loomakasvatuses on näide ühest kõige tõhusamatest tseoliidi kasutamissuundatest. Esimesed katsed, mille läbiviimist alustati Jaapanis ja USA-s veel eelmise sajandi 60ndatel aastatel, näitasid, et tseoliidi kasutamine toidulisandina lindude ja loomade söödas  lubab vähendada haigestumiste arvu, tõsta toodangu kvaliteeti, vähendada sööda kulu ning suurendada majapidamiste toodangut.

 

Kuidas see töötab

Mehhanism, kuidas tseoliit mõjub loomade organismile on küllalt lihtne. Sattudes seedetrakti, aeglustab see toidu edasiliikumist ning suurendab läbiseedimise astet. Lisaks vähendab käärimise protsesse, sidudes bakterite eraldatavaid toksiine ja gaase (eelkõige ammoniaaki ja tioole ehk merkaptaane), mis samuti avaldab positiivset mõju sööda omastatavusele ja loomade tervisele.

 

Tseoliidi kasutamise õnnestumist loomakasvatuses tõestavad numbrid, mis on saadud farmidest, kus kasutati looduslikku tseoliiti kuni 80%-se (65-80 %) klinoptiloliidi sisaldusega. 2 kuni 4 % tseoliiti lisamine veiste söödasse lubab vähendada vasikate suremust, suurendada lüpsi mahte 5-8 % võrra ning parandada piima kvaliteeti. Seakasvatuses 3-5 % tseoliidi lisamisel saab konstateerida põrsaste ellujäämise suurenemist 5-6 % võrra, kaalu juurdekasvu suurenemist nuumatavatel noorloomadel 6-10 % võrra, kultide aktiivsuse kasvu paarituse ajal, mis omakorda suurendab kuni 10% võrra poegivate emiste hulka.

 

Klinoptiloliidi sisaldus tseoliidis, mida pakub ettevõte ZEOTECA, ületab 80% (kuni 94 %), seepärast võib selle kasutamisnorme vähendada. Tseoliiti võib lisada otse komplekssööda sisse vastavalt soovitatavatele kogustele: sigadele alates 6-10 g/kg sööda kohta kuni 1% sööda sisse, veistele 150-200 g looma kohta kuni 1% sööda sisse ööpäevas. Tseoliiti võib lisada kasutades ad-on meetodit otse kompleksretseptuuri sisse või vahetades sellega välja mõnda sööda koostisosadest, näiteks nisu, nisu- või riisikliisid jm, vastavas koguses. Tseoliiti võib kasutada ka otse veiste, sigade ja muude loomade asemetes puistematerjalina ammoniaagi kinni pidamiseks ja lõhna vähendamiseks.

 

Millist kasu toob

 • Parandab loomade immuunsüsteemi ja terviseseisundit, suurendab produktiivsust
 • Toetab loomade kasvu ja suurendab ellujäämise protsenti
 • Mõjub hästi liha ja piima kvaliteedile
 • Seob bioamiine, metaboliite, valikuliselt adsorbeerib ammoniaaki
 • Stabiliseerib happesuse (pH) näitajaid seedetraktis, misläbi vähendab atsidoosi tekkimise riski
 • Segades söödaga tagab selle madalat niiskust ja pudedust
 • Ennetab sööda kontaminatsiooni hallituse või mikotoksiinidega
 • Vähendab söötade üldkulu
 • Suurendab farmi tootlikkust
 • Muudab sõnnikut kuivemaks, misläbi vähendab väljaheidete koguse
 • Vähendab ammoniaagi eraldumist keskkonda, sh ka loomavabrikute jäätmetest

 

Soovitatavad fraktsioonid:

 • tseoliidi vahetu segamine sööda segusse: 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0-1 mm / 0,5-1 mm / 0,2-1 mm
 • premikside valmistamine: 0,2-0,5 mm
 • tehnoloogiline lisand agromeraatide tekkimise vastu: 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0,5-1 mm / 0-1 mm
 • seedetrakti pH taseme stabilisaator: 0-1 mm / 0,5-1 mm
 • kõhulahtisuse teraapia/ennetamine: 0,05 mm / 0-0,2 mm / 0-1 mm
 • lisand ternese/vasikatele mõeldud piima jaoks: 0-0,2 mm

 

 

Tseoliit kui toidulisand

Taotle hind enda regioonis

Taotle

Tseoliit kui toidulisand

Palume täita kõik käesoleva vormi väljad