Aplinkosauga

Ceolitas aplinkosaugai

Specifinės natūralaus ceolito savybės leidžia jį naudoti įvairiose filtracijos procesuose. Ceolitas veikia kaip puiki filtravimo ir sorbcijos medžiaga – adsorbuoja dioksinus, sunkiuosius metalus ir kita.

 

Natūralus ceolitas – tai kenksmingų medžiagų ir kvapų adsorbentas natūraliose vandens telkiniuose, skirtų maudynėms bei plaukimui, kur jis suteikia švarą ir reikiamas vandens savybes, kuri sąveikauja su žmogaus oda. Ceolitas puikiai tarnauja valymui ir geriamojo vandens paruošimui. Natūralus ceolitas taip pat naudojamas ir nuotekų vandenims valyti, kur be to sudaro palankias sąlygas padidėjusiam biologiniam aktyvumui valymo procese.

 

Be vandens valymo, ceolitas atlieka svarbią funkciją oro ir dujų filtravimo procese, sukuria filtracinius barjerus statant sąvartynus, dėl ko yra išvengiama  dirvos taršos. Natūralus ceolitas taip pat mažina žalingą poveikį aplinkai gaminant ir tiesiant asfaltą, gerina ekologines sąlygas gyvūnų garduose, o taip pat sukuria palankias sąlygas biologiniam procesui, pratekančiam biodujų gamybos metu.                

 

 

Kokią teikia naudą

Kanalizacijos, pramoninio, komunalinio ir lietaus vandens valymas

 • Yra sunkiųjų metalų katijonų sorbentas
 • Kaip anijoninis adsorbentas sorbuoja biocidus ir АОХ (absorbuotus organiškai sujungtus halogenus)
 • Apsaugo nuo dumblo plėtimosi ir susidarymo
 • Gerina CHSK, BSK5 ir NH4-N vertes nuotekų vandenyje
 • Mažina dumblo kiekį, gerina dumblo puvimą esant geresnės kokybės biodujoms  
 • Sumažina išlaidas dėl ženkliai taupomų cheminių medžiagų
 • Sumažina chloruotų angliavandenilių koncentraciją (CKW)
 • Absorbuoja kvapus
 • Stabilizuoja eksploatacijos procesus ir saugumą net esant  ypač svyruojančiai taršai
 • Keičia рН dydį
 • Sumažiną bendrą azoto kiekį
 • Daug efektyviau atskiria dumblą nuo švaraus vandens, tirština dumblą gaunamą iš pramoninių vandens valymo įrenginių

 

Oro valymas esant degimo produktų filtracijai

 • Sunkiųjų metalų sorbcija
 • Dujų dehidratacija (nusausinimas)
 • Dioksinų ir furanų sorbcija
 • Acetileno, anglies dioksido ir sieros junginių sorbcija
 • Oro atskyrimas
 • Dujinio amoniako sorbcija
 • Drėgmės sorbcija esant darbinės temperatūros nukrypimams šiukšlių deginimo įrenginiuose
 • Apsaugo filtro medžiagą nuo pažeidimų, kuomet temperatūra nukrinta žemiau dujų rasos taško
 • Tinkamas naudoti kaip adsorbentas siekiant pašalinti amoniako emisijoms iš oro
 • Mechaninis filtras skirtas valyti degimo produktams ir dulkių dalelėms

 

Naudojimas biodujų gamyboje

 • Didina įrangos efektyvumą
 • Palaiko mikroorganizmų dauginimąsi
 • Didina biodujų gamybą

 

Sanitarinių sąlygų gerinimas tvartuose 

 • Didina kraiko sugėrimo lygį (vanduo, amoniakas, dujos)
 • Sumažina aplinkos drėgmės lygį
 • Sumažina amoniako koncentraciją patalpoje
 • Gerina kraiko konsistenciją (padidina sauso likučio dalį)
 • Gerina patalpos higienos lygį, mažina gyvūnų sergamumą
 • Junginyje su mėšlu sudaro ekologiškas trąšas

 

 

Dozavimas ir rekomenduojamos frakcijos sanitarinių sąlygų gerinimui patalpose

 

 • Kraikas paukščiams: kombinuojant pjuvenas / ceolitą santykiu 75:25
 • Melžiami gyvūnai: taikoma gardams, guoliavietėms  (sutvirtintas paviršius, bet ne tvertas su grotomis ant grindų): 500 g / savaitė / pieniniam gyvūnui
 • Arkliai: 1 kg/m2 į savaitę
 • Gilieji paklotai (kiaulės, broileriai, triušiai): 1 kg/m2 į savaitę
 • Kraikas kitų rūšių gyvūnams (galvijai, kiaulės): užpilant grindis 1 kg/m2 grindų
 • Broilerių penėjimui (t.y. pakaitalas paklotui po 28 arba 40 penėjimo ciklo dienų) ceolitas paprastai naudojamas prieš pakloto / kraiko užpylimą salėje – dozuoti 2 kg/m2. Paprastai penėjimo metu papildomai kraiko nepilama, tik šalia lesyklų ir girdyklų su vandeniu, siekiant minimizuoti penėjimo trikdžius

 

Ceolitas aplinkosaugai

Užklauskite kainyną jūsų regione

Padarykite užklausą

Ceolitas aplinkosaugai

Užpildykite visus laukus sklandžiam pranešimo išsiuntimui