VIDES AIZSARDZĪBA

Dabīgā ceolīta izmantošana apkārtējās vides aizsardzībā

Dabīgā ceolīta specifiskās īpašības ļauj to izmantot dažādos filtrēšanas procesos. Ceolīts darbojas kā lielisks filtrējošais un sorbcijas materiāls - adsorbē dioksīnus, smagos metālus u.c.

 

Dabīgais ceolīts ir kaitīgu vielu un smaku adsorbents dabiskajās ūdenstilpēs, kas paredzētas peldēšanai, kur tas nodrošina saskarē ar ādu esošā ūdens tīrību un citas nepieciešamās ūdens īpašības. Ceolīts kalpo dzeramā ūdens attīrīšanai un sagatavošanai. Dabiskais ceolīts tiek izmantots arī notekūdeņu attīrīšanai, kur šajā gadījumā uztur augstu bioloģisko tīrīšanas procesa aktivitāti.

 

Papildus ūdens attīrīšanai ceolītam ir nozīmīga loma gaisa un gāzu filtrēšanas procesā, filtrēšanas barjeru radīšanā, būvējot atkritumu poligonus, pateicoties tam tiek novērsta augsnes piesārņošana. Dabiskais ceolīts samazina arī kaitīgo asfalta ražošanas un klāšanas ietekmi uz apkārtējo vidi, uzlabo vides apstākļus mājlopu aizgaldos, kā arī uztur bioloģiskos procesus biogāzes ražošanas laikā.

 

Kādu labumu tas dod

Kanalizācijas, rūpniecības, saimniecībā izmantojamo un lietus ūdeņu attīrīšana

 • Ir smago metālu katjonu sorbents
 • Kā anjonu adsorbētājs uzsūc biocīdus un АОХ (absorbētos organiski saistītos halogēnus)
 • Kavē dūņu rašanās izplatīšanos
 • Uzlabo CHSK, BSK5 un NH4-N vērtības ūdenī
 • Pazemina dūņu indeksu, uzlabo nogulumu pūšanu uzlabotas biogāzes kvalitātes gadījumā
 • Samazina izmaksas, pateicoties ievērojamam ķīmisko līdzekļu ietaupījumam
 • Samazina hlorēto ogļūdeņražu (CKW) koncentrāciju
 • Absorbē smakas
 • Stabilizē ekspluatācijas procesus un drošību pat pie ievērojamām piesārņojuma svārstībām
 • Maina pH vērtību
 • Samazina kopējo slāpekļa saturu
 • Veicina attīrīšanas iekārtās iegūto dūņu sabiezēšanu, efektīvi atdalot dūņas no tīrā ūdens

 

Gaisa attīrīšana, filtrējot sadegšanas produktus

 • Smago metālu uzsūkšana (sorbcija)
 • Gāzu dehidratācija (atūdeņošana)
 • Dioksīnu un furānu uzsūkšana (sorbcija)
 • Acetilēna, oglekļa dioksīda, sēra savienojumu sorbcija
 • Gaisa separācija
 • Gāzveida amonjaka uzsūkšana
 • Mitruma uzsūkšana darba temperatūras nobīdes gadījumā atkritumu sadedzināšanas iekārtās
 • Filtrēšanas auduma aizsardzība no bojājumiem, sadegšanas produktu temperatūrai samazinoties zem rasas punkta
 • Piemērots lietošanai kā adsorbents, novēršot amonjaka emisiju gaisa vidē
 • Mehāniskais filtrs sadegšanas produktu un putekļu daļiņu attīrīšanai

 

Izmantošana biogāzes ražošanā

 • Paaugstina iekārtas efektivitāti
 • Uztur mikroorganismu vairošanos
 • Paaugstina biogāzes ražošanu
 • Kūts telpu asenizācija
 • Paaugstina pakaišu uzsūkšanas spēju (ūdens, amonjaks, gāzes)
 • Samazina vides mitrumu
 • Samazina amonjaka koncentrāciju telpās
 • Uzlabo pakaišu konsistenci (palielina sausā atlikuma daļu)
 • Uzlabo telpas higiēnu, samazina dzīvnieku saslimstību
 • Kopā ar kūtsmēsliem rada ekoloģisku mēslojumu

 

Devas un ieteicamās frakcijas, veicot telpu asenizāciju

 • Pakaiši putniem: kombinācijā skaidas / ceolīts attiecībā 75:25
 • Slaucamie mājlopi: izmantošanas vieta – aizgalds (nostiprināta virsma, bet ne aizgalds ar režģiem uz grīdas): 500 g/nedēļ/slaucams mājlops
 • Zirgi: 1 kg/m2 nedēļā.
 • Dziļie pakaiši (cūkas, broileri, truši): 1 kg/m2 nedēļā.
 • Pakaiši citiem mājlopiem (liellopi, cūkas): bēršana uz grīdas 1 kg/m2 
 • Nobarojot broilerus (t.i., pakaišu nomaiņa pēc nobarošanas cikla beigām – 28 vai 40 dienām), ceolītu parasti lieto tikai pirms pakaišu noklāšanas telpā – deva ir 2 kg/m2. Nobarošanas laikā piedeva parasti netiek papildināta, bet tikai pie putnu barotavām un dzirdinātavas ar ūdeni, lai samazinātu traucējumus nobarošanas laikā.

 

 

Dabīgā ceolīta izmantošana apkārtējās vides aizsardzībā

PIEPRASĪT CENU JŪSU REĢIONĀ

Nosūtīt pieprasījumu

Dabīgā ceolīta izmantošana apkārtējās vides aizsardzībā

Aizpildiet lūdzu dotās formas visi laukumi